Ny ISO certifiering enligt standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

God fortsättning!

Vi har blivit certifierade enligt den nya ISO 9001 och 14001 standarden.

Det nya ISO certifikatet finns att hämta under Certifikat/Intyg/Policy fliken