Uppdaterat ISO-certifikat

Vi har haft revision/genomgång av vårt ISO system då vi är certifierade enligt standard: SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 samt SS-EN ISO 45001:2018. Då vi uppfyller kraven så fick förnyat certifikat som är giltigt tom 2024-12-31. Det nya certifikatet hittar ni här!