Presentation

Gastro Teknik AB

Företagsfakta

Företaget grundades 1962 och är sedan starten beläget i Södertälje. Företaget är ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen Adolfsson.
Företaget konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter för varmhållning och
distribution av mat i storkök.
Sedan början av 80-talet har företagets verksamhet helt inriktats på storkökens behov av effektiva och kundanpassade distributionssystem.

Våra produkter

Gastro Teknik har ett brett produktsortiment som täcker de flesta behoven av varmhållning i dagens storkök.
Bland produkterna kan nämnas brick- och korgdispenservagnar, kokerier,
vattenbad/värmerier, värmehurtsar, värmehällar, värmeskåp och värmevagnar.
Det traditionella materialet är rostfritt stål och produkterna håller genomgående en
hög kvalitet.

Företagspolicy

Som specialister på varmhållning är Gastro Tekniks affärsidé att genom ett mycket nära samarbete med kunden anpassa våra produkter till storkökens krav på effektiva
hanteringssystem. I praktiken innebär det att vi gör förändringar på befintliga produkter fortlöpande efter nya tekniska förutsättningar samt kundernas ändrade önskemål. All produktion sker i egen fabrik och vår maskinpark består mest av dator programmerade maskiner som med hög precision säkerställer kvaliteten och måttanpassningen.

Företaget är sedan december 2015 certifierade enligt SS-EN-ISO 9001:2008, SS-EN-ISO 14001:2004 och SIS-OHSAS 18001:2007.

Vi är dessutom anslutna till El-kretsen vilket innebär att kostnaden för återvinning av våra levererade produkter redan är förbetalda och kan enkelt lämnas till kommunernas återvinningscentraler. Mer information kan erhållas på www.el-kretsen.se/insamling.

Vi är även anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar. Mer information kan erhållas på www.ftiab.se

Branschanslutning

För att på bästa sätt tillmötesgå användarnas och kundernas behov och krav på
information och säkerhet är vi medlem i (BFS) Branschföreningen för Storköks-
leverantörer. www.bfs.se